Hel-

Innkalling til ekstraordin?r generalforsamling

men som ?nsker ? stemme ved fullmektig kan benytte fullmaktsskjema som er vedlagt innkallingen.
Med vennlig hilsen
Harald Dahl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy