del?rsrapporter

Innkalling til forstanderskapsm?te

Styret i Sparebanken ?st har besluttet ? gi avkall p? sin konsesjon som verdipapirforetak med virkning fra og med 1. april 2010.
Banken har i brev datert 29. mars 2010, varslet Finanstilsynet om dette.

Eventuelle sp?rsm?l til meldingen kan rettes til viseadm. direkt?r Kjell Engen p? telefon 957 75 003.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy