skattesp?rsm?l

Innkalling til ordin?r generalforsamling i DiaGenic ASA

Oslo) torsdag den 3. juni kl 10:00.
Dagsorden omfatter valg av nytt styre.

Henrik Lund (M.D. Ph.D) har akseptert ? stille til valg som ny styreleder i DiaGenic ASA. Henrik Lund er Vice President MC Clinical Development

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy