Finans

Innl?sning ABG Sundal Collier Oil Derivative Long (OILEADLONG)

ABG Sundal Collier Oil Derivative Long er pr. 11.12.09inn l?st med 99.000 andeler til kurs NOK 21,5281.
Totalt utest?ende antall andeler vil etter dette v?re 454.250.

Med vennlig hilsen
ABG Sundal Collier Asset Management AS

Source: Millistream

Similar Posts