valutasp?rsm?l

Innl?sning i DnB NOR OBX Derivat Bull (OBXEDDBULL)

934007.
Totalt utest?ende antall andeler vil etter dette v?re
3.500.000.

Med vennlig hilsen
for DnB NOR Kapitalforvaltning AS

Jun Qiao
Global Valuation

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy