skattesp?rsm?l

Innsidehandel

Innsidehandel

Administrerende direkt?r ?ivind Kirks?ter har kj?pt 25.000 aksjer i FARA ASA til
0,63 kr/aksjen. Etter denne transaksjonen eier ?ivind Kirks?ter 200.000 aksjer
og har 2.250.000 opsjoner.

For ytterligere informasjon kontakt
CfO ?rjan Kirkefjord +47 950 84 730 [email protected]

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1410963

Source: Millistream

A to już wiesz?  Schibsted ASA (SCH) - Salg av trykkerieiendom med tilbakeleie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy