Finans

Innstilling fra valgkomiteen til Ekstraordin?r Generalforsamling i Bj?rge ASA 17. desember 2009

Den indre v?rdi af KlimaInvest A/S er d.d. opgjort til 56,42 kr. pr. aktie baseret p? seneste lukkekurser.
I opg?relsen er egenkapitalen baseret p? den aktuelle kursv?rdi af selskabets portef?lje med fradrag af afholdte omkostninger frem til seneste m?nedsopg?relse samt budgetterede omkostninger for perioden siden seneste m?nedsopg?relse.
Der tages forbehold for endelig opg?relse. Sp?rgsm?l vedr?rende denne meddelelse kan rettes til selskabet.
Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S

Similar Posts