del?rsrapporter

Inntektsstatistikk for personlig n?ringsdrivende, 2008

DnB NOR-konsernet har bestemt ? stramme inn de etiske reglene for eksterne leverand?rer som tilbyr fond gjennom bankens distribusjonskanaler.
? N? m? disse leverand?rene forplikte seg til ? f?lge v?rt strenge etiske regelverk, sier konserndirekt?r for forsikring og kapitalforvaltning i DnB NOR, Tom Rathke. Innstrammingen kommer blant annet som et resultat av medieoppslag i februar, der det fremkom at fond som ble distribuert gjennom DnB NORs nettl?sninger, blant annet var involvert i v?penproduksjon.

? Vi har n? bestemt at v?r uttalte ambisjon skal v?re at alle nye fond fra eksterne leverand?rer som skal tilbys i v?re handelsl?sninger, skal v?re i samsvar med v?rt etiske regelverk. For eksisterende fond vil vi g? inn i en dialog og utelukke de fondene som ikke vil f?lge reglene, sier Rathke.

Eksterne fond utgj?r 2,1 prosent av DnB NOR Kapitalforvaltnings samlede forvaltningskapital p? 428 milliarder kroner.

? V?re egne investeringer er i samsvar med v?rt etiske regelverk, som blant annet f?lger FNs Global Compact og OECDs retningslinjer. I alt er 53 selskaper utelukket fra v?rt investeringsunivers som f?lge av brudd p? v?rt SRI-regelverk, sier Rathke videre.

De nye og strengere reglene for etiske investeringer ble presentert p? et m?te der blant annet Amnesty, Kirkens N?dhjelp og R?de Kors var til stede.

? Vi er glade for de innspillene vi har f?tt fra disse organisasjonene, og synes at dialogen har v?rt konstruktiv, sier Tom Rathke.

——————————-
For pressehenvendelser kontakt:
Thomas Midteide, Informasjonsdirekt?r DnB NOR: 962 32 017
Ole Irgens, Informasjonssjef DnB NOR Kapitalforvaltning: 900 94 409

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy