skattesp?rsm?l

Innvielse av ny n?ringspark og logistikksenter

Det er ikke hver dag en ny n?ringspark ?pner, men p? tirsdag den 22 juni klokken 13.00 er det dags. Dette skjer i sammenheng med att Aditro Logistics ?pner sin helt nye og moderne lagerterminal og er dermed den f?rste virksomheten til ? etablere seg i den nye Hauan N?ringspark p? Kopstad 75 kilometer s?r for Oslo.
Aditro Logistics fortsetter sin ekspansive vekststrategi i Norden og fordobler sin lagerkapasitet i Norge gjennom dette nye bygget. Den nye terminalen vil gi rom for flere kunder og en mer effektiv h?ndtering av selskapets mange logistikkoppdrag.
– ?Lokaliseringen er valgt fordi den ligger n?re Norges hovedfarts?re nummer én – E18 – og n?re de havnene som bringer gods og varer inn fra hele verden til v?re kunder. Dette vil forbedre v?re kunders logistikkverdikjede betydelig?, sier Rune Edv?g, Manager Aditro Logistics Kopstad. ?Samtidig betyr nybygget kapasitet for flere kunder i et marked hvor stadig flere ser verdiene av ? sette ut sine lager- og logistikktjenester til en tredjepart som spesialiserer seg p? omr?det?, sier Edv?g.
– Vi er godt forn?yd med at Aditro Logistics har legget deres nye terminal i Hauan. Dette er klart signal om at dette er et attraktivt n?ringsomr?de. Det er flere selskaper som n? vurderer ? etablere seg i Re, sier ordf?rer Thorvald Hillestad i Re kommune. Aditro Logistics etablering i Hauan N?ringspark p? Kopstad i Re kommune, forventes ogs? ? gi positive ringvirkninger lokalt.
Aditro Logistics er Nordens ledende transport?ruavhengige leverand?r av logistikk. Selskapet har et godt fotfeste i det norske markedet, og styrker n? sin posisjon ytterligere.
Mer informasjon:
Rune Edv?g, Manager Aditro Logistics Kopstad
916 19 398, [email protected]
Matthias Kettelhoit, Head of Aditro Logistics
+46 70 583 4406, [email protected]
www.aditrologistics.com
Aditro Logistikk er den st?rste uavhengige kontraktlogistikkleverand?ren i Norden med tjenester som omfatter hele verdikjeden fra lagring og distribusjon til fullt integrerte logistikkl?sninger.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EMS   #Hemen Holding Limited   #Spain   #TRS