del?rsrapporter

Internasjonale reservar og valutalikviditet, februar 2010. F?rebelse tal

Den underliggende bankdriften viser en sv?rt positiv utvikling. Utl?nsvekst, ?kte netto renteinntekter og lavere kostnader gj?r at banken rapporterer et st?rre overskudd enn opprinnelig forventet. Selskapet rapporterer et konsernresultat etter skatt for fjerde kvartal 2009 p? 6,2 millioner kroner.

?Vi har lagt et godt ?r bak oss, og er meget tilfreds med utviklingen. I tillegg har vi lagt et solid fundament for ?kt vekst i 2010? sier administrerende direkt?r Erik Jensen i Bank Norwegian.

Kapitaldekningen utgjorde ved utl?pet av 2009 15,0% for konsernet og 15,9% for banken.
Bank Norwegian tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med h?y rente, kontokreditt og forbruksl?n distribuert gjennom internett. Banken tilbyr ogs? ?Norwegian Reward?, et kombinert Visa kredittkort og fordelskort for flyselskapet Norwegian.

Bank Norwegian skal v?re en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres p? ledende e-handelsl?sninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.
Bank Norwegian startet driften 19. november 2007. Banken har ved utgangen av det andre drifts?ret en kundemasse p? rundt 76.000 kunder, fordelt p? 10.000 l?nekunder, 27.000 innskuddskunder og 39.000 ?Norwegian Reward?-kunder.

For eventuelle sp?rsm?l kan du ringe;

Administrerende direkt?r Erik Jensen; tlf nr 92634501

Eller

Finansdirekt?r P?l Svenkerud; tlf nr: 93403904

?rsrapport for 2009 ligger tilgjengelig p?:

https://www.banknorwegian.no/Pages/InvestorRelations.aspx

www.banknorwegian.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy