Internasjonale reservar og valutalikviditet, f?rebelse tal, mai 2010

Nedgang i internasjonale reservar

F?rebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde
306,2 milliardar kroner ved utgangen av mai 2010. Dette er ein nedgang p?
5,1 milliardar kroner fr? m?naden f?r.

http://www.ssb.no/intrevm/

Authors

Related posts

Top