Offentlig ?konomi

Internasjonalt ?r for samvirke og b?rekraftig energi 2012

FN dedikerer det nye ?ret til to oppgaver som skal f? hele verdens oppmerksomhet. 2012 er ?ret for samvirke og ?ret for b?rekraftig energi til alle.
Samvirke er en m?te ? organisere tjenester og virksomhet der folk g?r sammen og har kollektivt eierskap. Samvirke l?ser oppgaver offentlige myndigheter ikke prioriterer og private interessenter ikke kommersialiserer.
I Norge har samvirke v?rt brukt til ? f? p? plass butikk i lokalsamfunnet og til ? f? bygd boliger til folk.
– Samvirke har utviklet Norge. N?r FN retter s?kelys mot samvirke det neste ?ret vil vi forh?pentlig se at flere samfunn f?r den samme utviklingen og at flere f?r tilgang p? tjenester og tilbud de tidligere ikke har hatt, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.
Gjennom FN-?ret for b?rekraftig energi for alle vil FN engasjere medlemsland, privatsektor og sivilsamfunn for innen 2030 ? oppfylle tre m?l:
Sikre universell tilgang til moderne energitjenester
Redusere den globale energibruken
Doble bruken av fornybar energi
I dag lever 1,4 milliarder mennesker uten elektrisitet, og rundt tre milliarder mennesker i utviklingsland bruker kun vedfyring for matlaging og oppvarming.
Tilgang til elektrisitet bidrar til ? l?fte mennesker ut av fattigdom, og er derfor et sentralt virkemiddel for ? oppn? FNs tusen?rsm?l. FN mener at fornybare energikilder er de mest milj?vennlige og kostnadseffektive alternativene n?r en skal sikre energi for alle.
– Vi vet at tilgang til elektrisitet genererer inntekter, sikrer helsetjenester og forbedrer kvaliteten p? utdanning. Det er p? h?y tid at alle mennesker f?r lik mulighet til ? l?fte seg ut av fattigdom, sier generalsekret?r i FN-sambandet Kari Solholm.
FN-sambandet gir informasjon om FN og internasjonale sp?rsm?l p? norsk.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Exporama Senteret