DK

Internettet styrker oppositionen inden Malaysias valg

2013-04-30 14:01 T?t p? Fjern?sten - asianews.dk Internettet f?r som medium en st?rre rolle at spille i valgkampen inden s?ndagens valg i Malaysia. Alt andet lige st?r Malaysias opposition st?rkere p? internettet end den siddende regering.

Malaysia er et ungt samfund. En tredjedel af befolkningen er mellem 20 og 40 ?r gamle, og mange af v?lgerne ved parlamentsvalget p? s?ndag er derfor unge mennesker, som stemmer for f?rste eller anden gang i deres liv. Mange bor ogs? i byerne, hvilket er en radikal ?ndring i forhold til tidligere valg, hvor landdistrikterne vejede tungest.
Det peger alt sammen i retning af, at internettet som medium f?r en st?rre rolle at spille i valgkampen. Og alt andet lige st?r Malaysias opposition st?rkere p? internettet end den siddende regering.

Det fremg?r af det bidrag til ?InFocus?-bloggen, som forskerne Gerhard Hoffstaedter fra University of Queensland og Greg Lopez fra Australian National University har skrevet p? NIAS? AsiaPortal med titlen ?Who can meet the expectations of the majority??.

Gerhard Hoffstaedter har skrevet bogen ?Modern Muslim Identities?, som blev udgivet p? forlaget NIAS Press i 2011.

?Bedre infrastruktur, s?rligt inden for information, kommunikation og telekommunikation, i byomr?der har givet en platform, hvor utilfredse malaysiere kan h?re alternative synspunkter og holde kontakt med hinanden. 65 procent af malaysierne brugte internettet i 2010?, fort?ller de to forfattere i bloggen.
?Da internettet fortsat i det store og hele er fri for censur, har oppositions-koalitionen og bev?gelser i det civile samfund brugt det effektivt til at mobilisere st?tte for deres sag?, forts?tter de.

Det er ikke, fordi regeringspartiet ikke har benyttet sig af moderne informationsteknologi i sine kampagner, men ?oppositionen har v?ret hurtigere og bedre i stand til at organisere sin st?tte online, selv om regeringskoalitionen har langt flere ressourcer?, skriver de to forfattere.
T?t p? Fjern?sten er en nyhedsblog der s?tter perspektiv og analyse p? dagens st?rste nyheder fra Asien

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy