Marked

Investerer i b?rekraftig jordbruk i Latin-Amerika

Tilgang p? penger er et av de viktigste verkt?yene for ? hjelpe flere fattige mennesker til ? skape sitt eget livsopphold. Det er et stort potensial for sm?skala jordbruk i utviklingsland, men veksten holdes nede fordi b?ndene mangler tilgang til finanssektoren.
– Her har vi en viktig rolle ? spille ved ? gi langsiktige l?n til Fairtrade-sertifiserte jordbrukskooperativer, sier Jonas Ahlen, investeringsansvarlig for mikrofinans og sosiale investeringer i Storebrand og legger til:
– Denne typen investeringer er interessant fordi vi f?r eksponering mot et raskt voksende marked med konkurransedyktig avkastning, samtidig som vi kan bidra til mer ansvarlig bruk av ressurser i fattige land. Gjennom Fairtrade f?r b?nder ogs? st?rre tilgang til internasjonale markeder, en minimumspris for sine varer og bedre arbeidsforhold.
Med disse l?nene kan b?ndene investere i teknologi og utstyr de trenger for ? drive et mer b?rekraftig jordbruk, og bidra til ? etablere en fungerende ?konomi.
– Utviklingsmulighetene er store b?de i landbruket og i lokalsamfunnet dersom b?ndene f?r de rette forutsetningene. Vi er derfor sv?rt forn?yd med at Storebrand investerer i Fairtrade Access Fund, sier Helena Markstedt, generalsekret?r i Fair Trade i Sverige.
If?lge en studie utf?rt av Fairtrade International i 2010, finnes det er bare i Latin-Amerika et finansieringsgap p? ca. 500 millioner dollar for ? dekke sektorens finansieringsbehov. Behovet er st?rst innenfor langsiktige l?n.
Bildetekst:
Kaffeb?ndene i COPROCAEL i Honduras er den f?rste organisasjonen som mottar l?n fra Fairtrade Access Fund. (Foto: Incofin IM / Fairtrade Access Fund)
Om Fairtrade Access Fund:
Fairtrade Access Fund er et investeringsfond som forvaltes av Incofin IM i samarbeid med Fairtrade International og Grameen Foundation. Blant andre Storebrand, Starbucks Foundation og den statlige amerikanske hjelpeorganisasjon OPIC har investert i fondet, som gir l?n til et mer b?rekraftig jordbruk. Storebrand investerer 2 millioner dollar i dette fondet.
Om Storebrands mikrofinansinvesteringer:
Storebrandkonsernet har investert ca. 300 millioner kroner i mikrofinans og sosiale investeringer. Les mer p? storebrand.no.
Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy