DK

Investorer beh?ver alternativer til danske obligationer

2014-07-02 00:52 Aberdeen Asset Management A/S P? f? ?r har de institutionelle danske investorer mere end fordoblet deres investeringer i globale obligationsalternativer, og der er voksende appetit efter mere. Det viser en analyse fra Kirstein p? vegne af Aberdeen Asset Management.

P? f? ?r har de institutionelle danske investorer mere end fordoblet deres investeringer i globale obligationsalternativer, og der er voksende appetit efter mere. Det viser en analyse fra Kirstein p? vegne af Aberdeen Asset Management. Is?r det lave rentemilj? sender de st?rste investorer p? global jagt efter alternativer med h?jere afkastpotentiale end danske stats- og realkredit-obligationer, og mindre investorer st?r klar til at f?lge trop.

En r?kke af landets st?rste institutionelle investorer har de senere ?r flyttet deres obligationsfokus l?ngere ud i verden for at opn? bedre afkastmuligheder med det nuv?rende lave rentemilj?. Siden 2009 er de danske investeringer i h?jrente-obligationer s?ledes mere end fordoblet til at udg?re kr. 190 mia. sidste ?r, og investorerne har mod p? mere. Det viser en analyse af danske obligationsinvesteringer foretaget af konsulentvirksomheden Kirstein A/S for Aberdeen Asset Management.

Liv- og pensionsselskaberne har samlet set kr. 2500 mia. under forvaltning, hvoraf 56 pct. er investeret i danske stats- og realkreditobligationer. Denne h?je eksponering giver akt?rerne en r?kke udfordringer i forhold til at levere de ?nskede afkast til pensionsopsparerne, som f?lge af de lave renter. Derfor er eftersp?rgslen efter obligationsalternativer vokset massivt de senere ?r, specielt blandt arbejdsmarkedspensionskasserne, hvor flere selskaber nu har 20-30 pct. af obligationsportef?ljen placeret i globale h?jrenteobligationer. Denne kategori sp?nder over statsobligationer fra v?kstlande (emerging markets-obligationer) til virksomhedsobligationer fra alle verdenshj?rner (high yield).
Kirstein peger i analysen p?, at interessen fortsat stiger blandt investorerne for at orientere sig mere over mod alternative obligationer og v?k fra den ensidige fokus p? danske stats- og realkreditobligationer. Med denne investeringstilgang opn?r investorerne ligeledes en langt bedre risikospredning i portef?ljerne.
?De institutionelle investorer er udfordret p? en r?kke punkter i disse ?r som reguleringer, lave renter, store markedsudsving, omkostningsfokus og ikke mindst betydelige afkastkrav. Og da udfordringen med de lave renter ikke ser ud til at ?ndre sig markant de kommende ?r, vil investorerne v?re p? jagt efter alternative aktivtyper med h?jere afkastpotentiale,? siger Jesper Kirstein. Han forventer, at de mindre investorer i h?jere grad vil lade sig inspirere af de st?rre og mere avancerede investorers tilgang til obligationsuniverset.
Hos en af landets mest avancerede investorer, PFA, har high yield- og emerging market-obligationer ogs? st?et p? agendaen l?nge, og selskabet har op mod 15 pct. af kapitalen investeret i internationale h?jrenteobligationer. Det har givet bonus for de mere end 600.000 kunders opsparinger.
?I PFA kiggede vi mod alt andet i kredituniverset end danske statsobligationer, og den strategi har vist sig at v?re en god ide. I ?r har vi rykket lidt rundt p? det igen for at opn? st?rre diversifikation, og har ?get eksponeringen i emerging markets og high yield. Det ligner et omr?de, hvor man kan forvente gode resultater, hvilket matcher vores m?l med hele tiden at levere konstant h?jere afkast end benchmark,? siger direkt?r og obligationschef Poul Kobberup fra PFA.
Unipension er blandt frontl?berne i skiftet over mod globale obligationsalternativer, og selskabet har mere end 30 pct. af kapitalen investeret i h?jrenteobligationer i forvaltningen af de omkring 110.000 medlemmers opsparinger.
?Vores strategi er at tage de langsigtede perspektiver i investeringerne, hvor vi kan sidde roligt igennem b?lgegang p? markederne. Det betyder meget fokus p? risikostyring. Vi vil kende risikoen p? alt, og den tilgang til tingene har medvirket til, at den samlede obligationsportef?lje over de seneste fire ?r har outperformet med kr. 3,6 mia., hvilket vi er meget tilfredse med,? siger investeringschef Niels Erik Petersen fra Unipension.
Og generelt er resultaterne ved en st?rre risikospredning i obligationsinvesteringerne overbevisende. Over en fem?rig periode har resultaterne vist, at investorer med en portef?lje med 70 pct. danske obligationer og 30 pct. udenlandske h?jrenteobligationer har f?et et afkast p? over 45 pct., mens investorer med fordelingen 90-10 har f?et et afkast p? omkring 33 pct. I de kommende m?neder s?tter Aberdeen fokus p? mulighederne i det hastigt voksende globale obligationsunivers ved at lancere en r?kke v?rkt?jer og informationer til at kl?de investorerne bedre p? i forhold til at dykke endnu dybere ned i obligationskategorier som high yield, emerging market debt og frontier markets.
?Markedet for obligationsprodukter er eksploderet de senere ?r, hvilket giver investorerne nogle nye muligheder p? h?nden for at overkomme de udfordringer, som is?r liv- og pensionssektoren st?r over for som f?lge af det lave rentemilj?. Vores tilgang er at kl?de dem bedst muligt p? til at overskue mulighederne i de enkelte obligationstyper ved at stille helt konkrete v?rkt?jer og viden fra vores specialiserede teams til r?dighed,? siger Eva Riedel, Head of Marketing & Communication i Aberdeen Asset Management.

A to już wiesz?  FORD PR?SENTERER NY FOCUS ECONETIC - EUROPAS MEST BR?NDSTOF?KONOMISKE BIL I KLASSEN

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy