del?rsrapporter

Invitasjon til Nordic Semiconductors Capital Markets Day 2010

I henhold til verdipapirhandelloven § 5-11 er usteder av omsettelige verdipapirer p?lagt ? utarbeide en ?rlig oversikt over all informasjon som ble gjort tilgjengelig til allmennheten de siste 12 m?neder. Vedlagt er selskapets ?rlig oversikt av b?rsmeldinger for perioden 1.januar 2009 til 8.april 2010 b?de p? engelsk og p? norsk. P? selskapets hjemmeside (www.bxpl.com) er alle b?rsmeldinger tilgjengelig p? engelsk.

For ytterligere informasjon:
CFO Gunnar Dolven, kontor: +47 52 97 45 40, mobil: +47 90 85 31 68

www.bxpl.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy