Invitasjon til presentasjon av regnskap for 4. kvartal 2010

3 MNOK f?r skatt i 2010. Det er et godt resultat i det som har v?rt et godt ?r for flygning p? regional og kortbanenettet.

– Markedet har vokst en god del siden bunnen i 2009. Vi sa da at vi m?tte sette i gang tiltak p? kostnadssiden og inntektssiden

Authors
Tags

Related posts

Top