b?rs

INVITASJON TIL PRESENTASJON AV TREDJE KVARTAL

Erik S?nsterud ble tildelt prisen for ?rets ?konomi-/finansdirekt?r 2010 p? Econas (tidligere Sivil?konomene) ?rskonferanse i dag. Prisen deles ut av Econa og har som form?l ? belyse ?konomifagets betydning og ?konomers samfunnsbidrag.
Erik S?nsterud er sivil?konom og statsautorisert revisor og har siden 2008 v?rt ansatt som CFO i M?llergruppen. Her har han de siste ?rene bidratt til ?kt l?nnsomhet og samtidig skapt st?rre forst?else for viktigheten av moderne ?konomistyring og ?ledelse. S?nsterud startet sin karriere som r?dgiver og revisor i Coopers & Lybrand (n? PwC). Han fortsatte som ?konomisjef i DSND S?ndenfjeldske og som ?konomidirekt?r i InFocus, f?r han ble partner i PriceWaterhouseCoopers, PwC.
I juryens begrunnelse heter det;
?rets vinner har vist god forst?else for bedriftens verdidrivere, er fremtidsrettet og viser gode lederegenskaper. Vinneren beskrives som en forretningsorientert CFO med et offensivt syn p? utviklingen av morgendagens ?konomi- og styringssystemer, og har en betydelig faglig bredde og tyngde knyttet til sentrale deler av ?konomi- og finansomr?dene. Han har hatt en sentral rolle i forbindelse med omfattende og n?dvendige endringsprosesser i selskapet blant annet som f?lge av finanskrisen. Juryen har ogs? merket seg at vinneren er opptatt av ? l?fte frem innsats fra ?vrige medarbeidere og opptrer st?ttende i forbindelse med ? videreutvikle organisasjonen.
For mer informasjon kontakt Iman Winkelman, samfunnskontakt i Econa (tidligere Sivil?konomene). Telefon: 976 77 528 , [email protected]
Econa er en interesseorganisasjon for sivil?konomer og masterutdannede i ?konomi og ledelse. Organisasjonen har 17 000 medlemmer, 14 lokalavdelinger og studentgrupper p? de st?rste studiestedene.
Sivil?konomene arbeider for ?:
– Sikre at norsk ?konomisk-administrativ utdanning skal holde god internasjonal standard
– Samle medlemmer rundt felles faglige, sosiale og ?konomiske interesser
– Sikre gode l?nns- og ansettelsesvilk?r for v?re medlemmer
– Sikre h?yt faglig og etisk niv? blant v?re medlemmer
Sivil?konomene er medlem i Akademikerne, hovedsammenslutningen for langtidsutdannede

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #SMN