del?rsrapporter

Invitasjon til resultat presentasjon

Stavanger, 2. mars 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR)

I samsvar med selskapets opsjonsprogram vedtatt p? ekstraordin?r generalforsamling 14. januar 2008 og ordin?r generalforsamling 27. mai 2009 har Noreco’s styre besluttet ? utstede opsjoner til selskapets ledelse og ansatte. Totalt 1 934 679 opsjoner er vedtatt utstedt, hver med en ut?velsespris p? NOK 17,00 per aksje. Opsjonene kan ut?ves i en periode fra 3 til 5 ?r fra dato for tildeling.

F?lgende prim?rinnsidere har blitt tildelt opsjoner:

Navn – antall opsjoner – ny samlet beholdning (aksjer + opsjoner)
Birte N Borrevik – 67 673 – 440 057
Stig Fr?ysland – 65 579 – 341 481
Einar Gjelsvik – 52 995 – 299 418
Malin E Flor Helgesen – 16 642 -110 531
Scott Kerr – 119 670 – 2 205 981
Rune Martinsen – 72 506 – 976 807
Jan Nagell – 70 226 – 359 379
Thor Arne Olsen – 82 174 – 1 623 459
S?ren Poulsen – 23 481 – 99 272
Synn?ve R?ysland – 65 727 – 272 224
Lars Fosvold – 61 907 – 260 640

Kontakt:
Einar Gjelsvik, direkt?r for strategi og investorkontakt (+47 992 83 856)
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1390125]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy