Finans

INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggj?ring av regnskapet for 4. kvartal 2009 inviteres det til f?lgende arrangement:

Onsdag 17. februar – Oslo

07.30
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil v?re tilgjengelig p? http://www.storebrand.no/ir

09.00
Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park, hovedinngang:
Professor Kohts vei 9, Lysaker, se parkeringsdetaljer under. Registrering ved resepsjonen.

Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt p? web-tv fra v?re hjemmesider. Sendingen blir lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

15.00
Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. For n?rmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se http://www.storebrand.no/ir

Torsdag 18. februar – London

14.00 UK time
Analytikerkonferanse i Chartered Insurance Institute, 20 Aldermanbury, London EC2.
For p?melding, vennligst kontakt [email protected] .

Oslo, januar 2010

Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA

Egil Thompson Trond Finn Eriksen
Informasjonsdirekt?r Investor Relations

Parkering:
fra hovedinngang (inngang C) til garasje, reservert egne gjesteparkeringsplasser

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1379679]

Source: Millistream / Hug

Similar Posts