Finans

INVITASJON TIL WEBCAST OM MINDORO NICKEL DFS

Oslo, 19. februar 2010: Bouvet hadde driftsinntekter p? 159,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2009 sammenlignet med 156,1 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i kvartalet endte p? 14,7 millioner kroner sammenlignet med 20,7 millioner i fjerde kvartal 2008.

Bouvet har i fjerde kvartal fortsatt ? ?ke antall ansatte som f?lge av ?kte markedsandeler. Antall
ansatte har ?kt med 79 personer fra 467 til 546 siste 12 m?neder og med 31 personer i fjerde kvartal isolert. Aktiviteten i markedet er ?kende selv om konkurransen fortsatt er hard.

I 2009 hadde Bouvet en omsetning p? 589,1 millioner kroner sammenlignet med 556,4 millioner i 2008. ?kningen i driftsinntekter i fjerde kvartal og 2009 er i tr?d med selskapets forventninger, og viser at selskapet leverer vekst til tross for et utfordrende marked for selskapets tjenester.

– Vi fortsetter ? ta markedsandeler i 2009 og leverer en driftsmargin rett i underkant av v?r langsiktige m?lsetting om 10 prosent. Det er vi forn?yde med, gitt det utfordrende markedet som har v?rt. Bouvet har et tjenestespekter og en forretningsmodell som er godt tilpasset kundens behov og vi er posisjonert for en fortsatt l?nnsom vekst i 2010, sier Sverre Hurum,
administrerende direkt?r i Bouvet ASA.

Det har i kvartalet v?rt en tilfredsstillende utvikling i omsetningen fra eksisterende kunder.
Kunder som ogs? var kunder i fjerde kvartal 2008 stod for 86 prosent av driftsinntektene. I tillegg har nye kunder, som har tilkommet etter fjerde kvartal 2008, bidratt med samlet driftsinntekt p? 22,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

I fjerde kvartal hadde Bouvet driftskostnader inklusive avskrivninger p? 144,9 millioner kroner,
opp fra 135,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2008. Personalkostnadene ?ker som en f?lge av at
gjennomsnittlig antall ansatte har ?kt i tillegg til generell l?nnsvekst. Konsernet har opplevd en
generell l?nnsvekst p? 1,5 prosent over de seneste 12 m?neder. For ?ret som helhet ?kte driftskostnadene med 7,3 prosent, mens inntektene ?kte med 4,2 prosent sammenlignet med 2008.

Driftsresultatet (EBIT) i fjerde kvartal 2009 ble 14,7 millioner kroner sammenlignet med 20,7 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. EBIT marginen faller dermed til 9,2 prosent, sammenlignet med 13,3 prosent samme periode i fjor. For ?ret som helhet er driftsresultatet 57,1 millioner kroner sammenlignet med 69,5 millioner kroner tilsvarende periode forrige ?r. EBIT marginen for ?ret som helhet er 9,7 prosent sammenlignet med 12,3 prosent i tilsvarende periode i 2008.

Resultat etter skatt ble 10,6 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 16,4 millioner kroner i samme
periode 2008. Utvannet resultat pr aksje for kvartalet ble 1,04 kroner sammenlignet med 1,63
kroner i fjerde kvartal 2008.
Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Nils Kristian Nakstad