Hel-

Invitation to Sony Ericssons annual press conference

Coop deler

Coops medlemmer f?r i disse dager 640 millioner kroner utbetalt i kj?peutbytte og medlemsrabatter. Dr?yt 495 millioner av dette er overskuddsdeling fra medlemmenes handel i samvirkelagene.
Medlemmene f?r 5,5 millioner mer i medlemsrabatter hos Coops samarbeidspartnerne enn det de fikk for 2009. Det er en vekst p? 3,9 prosent.
– Vi er forn?yd med at vi fortsetter ? ?ke medlemmenes andel av samvirkelagenes omsetning. Det viser at v?re medlemmer er forn?yd med det tilbud vi gir. Vi har likevel en jobb ? gj?re for ? styrke deres lojalitet ytterligere de neste ?rene, sier markedsdirekt?r Geir Jostein Dyngeseth.
Hele 1.257.253 nordmenn var medlemmer ved utgangen av 2010. Det er 48.586 flere enn ?ret f?r. – Vi er b?de overrasket og ydmyke over at medlemsveksten fortsetter med uforminsket fart. Vi skal derfor bruke 2011 til ytterligere ? styrke medlemsprogrammet, men ogs? etablere flere og bedre butikker til medlemmenes beste, sier markedsdirekt?r Geir Jostein Dyngeseth i Coop Norge Handel.
?kt konkurranse og hardere press p? verdikjeden gj?r at kj?peutbytteprosenten har g?tt ned i mange samvirkelag. Gjennomsnittlig kj?peutbytteprosent i samvirkelagene er redusert fra 1,81 i 2009 til 1,64 i fjor. Det gj?r at en vekst i medlemmenes omsetning p? rundt en milliard kroner ikke f?rer til vekst i det totale kj?peutbyttet som utbetales for 2010.
– Vi har imidlertid v?rt n?dt til ? konstatere at samvirkelagenes konkurransesituasjon er ytterligere skjerpet i en del omr?der av landet det siste ?ret, sier informasjonsdirekt?r Bj?rn V. Kl?vstad i Coop Norge. Han legger til at konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen er sv?rt hard, men at Coop har t?ffe ambisjoner om fortsatt ? v?re med som en sentral akt?r og ta markedsandeler i tiden som kommer. Coop arbeider derfor m?lbevisst med ? ?ke etableringstakten og spisse kjedekonseptene sine ytterligere.
Coop er Norges eneste medlemseide dagligvarekjede som drives av 129 samvirkelag. Bak disse st?r rundt 1,2 millioner medlemmer. Coop driver detaljhandel, eiendoms- og industrivirksomhet. Samvirkelagene er organisert i fellesorganisasjonen Coop Norge SA. Gjennom datterselskapet Coop Norge Handel AS driver selskapet grossist-, logistikk- og kjedevirksomhet, mens datterselskapet Coop Norge Eiendom AS driver kj?p, salg, utvikling og forvaltning av eiendom. Coop driver i dag rundt 870 dagligvarebutikker innenfor egne kjedekonsepter i tillegg en del kjedel?se. Coop driver ogs? rundt 20 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler i ulike bransjer. Til sammen har Coop cirka 1.200 butikker over hele landet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy