Finans

Invitation to the third quarter presentation

Daglig leder Olle Sirén i Nordic Minings finske datterselskap, Keliber Oy, har f?tt InnoFinlands pris for 2009 i sentrale ?sterbotten regionen. Sirén og Keliber har mottatt prisen for arbeid med ? utvikle en milj?vennlig og energieffektiv produksjonsprosess for litiumkarbonat med bruk av avfallsbasert biogass. Ved tildelingen av den regionale prisen er Keliber ogs? kandidat til den nasjonale InnoFinland-prisen som skal utdeles i desember av Finlands president.

Kelibers produksjonsprosess er p? flere m?ter unik. Prosessen benytter avfallsbasert biogass b?de som energi og r?vare i en kontinuerlig fremstillingsprosess for h?yrent litiumkarbonat. Prosessmetoden som er utviklet og testet i n?rt samarbeid med Outotec Oyj, har interessante perspektiver for videreforedling mot h?yverdige litiumkjemikalier, bl.a. for bruk i batteriproduksjon.

“Pristildelingen er en klar anerkjennelse av Kelibers produksjonsprosess og et sterkt signal om at litiumproduksjon i kombinasjon med avfallsbasert biogass gir en milj?vennlig og effektiv totall?sning”, sier daglig leder i Keliber, Olle Sirén. “Det er viktig at de positive samordningseffekter som gjelder for produksjon av h?yverdig litium basert p? lokale mineralressurser og biogass basert p? regionalt avfall blir ivaretatt fremover i integrerte l?sninger for ? sikre effektiv ressursutnyttelse og industriell aktivitet. Her har v?re myndigheter en viktig oppgave og et ansvar for helhetlig l?sning”, p?peker Sirén.

InnoFinland er et samarbeidsinitiativ mellom myndigheter og n?ringsliv i Finland for ? fremme innovasjon og utvikling.

For sp?rsm?l vennligst kontakt finansdirekt?r Lars K. Gr?ndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 23. november 2009
Nordic Mining ASA

Similar Posts