Bedriftsinformasjon

Is fra taket – g?rdeiers ansvar

Is fra taket – g?rdeiers ansvar
29-01-2013 14:39 KLP Takras kan f?re til alvorlige skader b?de p? mennesker og eiendeler. Derfor er lovverket tydelig: g?rdeiere skal umiddelbart fjerne is og sn? som kan representere fare. G?rdeier skal ogs? varsle med fysiske sperrer n?r det er fare for ras fra taket. Sperrene kan st? i inntil syv dager dersom det ikke er mulig ? f? ryddet taket tidligere, sier Ingun Medhus i KLP.

Takras kan f?re til alvorlige skader b?de p? mennesker og eiendeler. Derfor er lovverket tydelig: g?rdeiere skal umiddelbart fjerne is og sn? som kan representere fare.

G?rdeier skal ogs? varsle med fysiske sperrer n?r det er fare for ras fra taket. Sperrene kan st? i inntil syv dager dersom det ikke er mulig ? f? ryddet taket tidligere.

– Det er viktig at g?rdeiere er forberedt n?r vinteren kommer, mener Ingun Medhus, avdelingsleder i KLP:
– Har sn?en f?rst lagt seg og henger over tak-kanten, er det viktig ? straks sette opp s?kalte ?avvisere? og sperre av der det kan v?re fare for ras ? og snarest rydde taket!
Mange g?rdeiere etablerer kontakt med firmaer som raskt kan komme og fjerne sn? og istapper.

Fjernes innen syv dager
I byer og bygdesentre m? man ofte g? spissrotgang mellom takras-varsler p? fortauene vinterstid.
Avvisere markerer fare og skal forhindre ferdsel under farlige tak. Men slike varsler skal bare benyttes i korte perioder til taket er ryddet: de skal fjernes senest etter syv dager.
– Det er alts? ikke tillatt ? bare sette ut varsler og h?pe p? det beste, sier Medhus.
G?rdeiere som ikke rydder taket for sn? og is og raskt sperrer av fortauet, kan bli erstatningsansvarlige hvis fotgjengere f?r ras i hodet.

Politivedtekter i de fleste byer har regler om rydding av tak, s? g?rdeiere risikerer ogs? b?ter.
– I borettslag og sameier er det styret som m? s?rge for at det blir m?kt og str?dd b?de p? bakken og p? taket, for eksempel gjennom ? leie inn vaktmestertjeneste, sier Medhus.

A to już wiesz?  Fourth Quarter and Annual Results 2012

Kontaktperson: Avdelingsleder Ingun Medhus, tlf 404 54 954
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy