Revisjon

iSYS f?rste norske Hybris-partner med verdensledende programvare

Integrasjonssystemer AS (iSYS) er den f?rste norske partner som kan levere den verdensledende programvaren innen e-handel, PIM og multikanalhandel fra programvareselskapet Hybris. Selskapet har store forventninger til Hybris-satsingen i Norge, blant annet vekst b?de i omsetning og antall medarbeidere p? et omr?de som har store synergimuligheter i forhold til eksisterende forretning.
? Leveranser av den verdensledende programvaren fra Hybris er en perfekt kombinasjon i forhold til v?re eksisterende produkter, kompetanse og teknologi. Vi forventer ? ta ut store synergier i skj?ringspunktet mellom det vi leverer i dag og det vi skal levere, og bygger n? opp Hybris-satsingen som et helt nytt forretningsomr?de hos oss. Vi investerer dessuten betydelige ressurser i videreforedling av v?r egen kompetanse, sier daglig leder i iSYS, Stein Lie.
I f?lge iSYS forventes Hybris-satsingen ? bli like stor som eksisterende forretning, noe som reflekteres i m?lsetningen om ? ta posisjonen som Norges ledende leverand?ren innen e-handel, PIM og multikanall?sninger. Valget av Hybris er et viktig virkemiddel for ? oppn? dette, blant annet gjennom integrering av mobile l?sninger.
For Hybris gir samarbeidet en langt bedre markedsposisjon og styrket tilstedev?relse i det norske markedet. iSYS? inntreden legger til rette for at norske kunder kan forholde seg til én leverand?r i Norge for ? gjennomf?re prosjekter. Tilbakemeldinger fra markedet bekrefter at det er veldig viktig for norske kunder at plattformen de velger kan implementeres av kompetente og erfarne ressurser lokalisert i Norge.
? Det er mange grunner til at vi valgte Hybris. Blant annet hundre prosent klaff i forhold til v?r kompetanse og eksisterende teknologi. Hybris har ogs? den beste og mest fremtidsrettede teknologiske arkitekturen blant de ledende produktene p? markedet. Dette kompletterer v?re l?sninger innen integrasjon, e-handel og PIM. Hybris er best p? funksjonalitet, dokumentert gjennom rangering som verdens ledende innen e-handel (Gartner og Forrester). Hybris er en solid, troverdig og partnervennlig akt?r med vind i seilene og forn?yde kunder. Deres l?sninger passer b?de mellomstore og store kunder. Det gir et godt markedsgrunnlag for oss, sier Stein Lie i iSYS.
For mer informasjon, kontakt:

Erling Schjetne, Telefon 934 05 520, e-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bjarke Thor   #Storebrand Den   #Storebrand Helseforsikring   #VG