del?rsrapporter

ITX – MELDEPLIKTIG HANDEL

Yara forbedrer ikke tilbudet til Terra

Oslo (2010-03-12): Yara International ASA (Yara) har meddelt Terra Industries Inc. (Terra) at det ikke vil foresl? en forbedring av den kontante fusjonsavtalen signert 12. februar av Yara og Terra.

Som annonsert mottok Yara 10. mars melding fra Terra om at tilbudet fra CF Industries etter Terras syn er et bedre tilbud enn fusjonsavtalen signert av Yara og Terra. Fusjonsavtalen kan avsluttes under visse omstendigheter, inkludert hvis Terra mottar et bedre tilbud, slik dette er definert i fusjonsavtalen, gir melding om dette til Yara og Yara ikke gir et like godt tilbud innen fem virkedager. Dersom Terra avslutter fusjonsavtalen under slike omstendigheter, har Yara krav p? en oppbruddsgodtgj?relse p? USD 123 millioner som skal betales samtidig med at fusjonsavtalen avsluttes.

“Terra ville passe perfekt sammen med Yara og v?re attraktiv ved v?r foresl?tte verdsetting, men vi vil ikke ?ke v?rt tilbud som f?rst ble akseptert av Terras styre. Vekstambisjonene til Yara vil bli f?rt videre p? den samme verdiskapende basis som selskapet tidligere har gjort med suksess. USA vil fortsette ? v?re et attraktivt marked for oss, og vi vil fortsette ? s?ke etter vekstmuligheter i regionen. Vi er den globale leder i gj?dselindustrien, og det vil v?re flere
muligheter verden rundt for ? vokse videre for v?r virksomhet”, sier konsernsjef J?rgen Ole Haslestad i Yara International ASA.

Yara fortsetter alle relevante aktiviteter for ? gjennomf?re fusjonen og bibeholder alle rettigheter under fusjonsavtalen inntil den tid, om noen gang, fusjonsavtalen blir avsluttet i henhold til dens vilk?r.

Kontakt

Torgeir Kvidal, Investorkontakt
Telefon (+47) 24 15 72 95
Mobil (+47) 91 339 832
E-post [email protected]

A to już wiesz?  TILBAKELEVERING AV KONSESJON SOM VERDIPAPIRFORETAK

Asle Skredderberget, Media Relations
Mobil (+47) 41 44 36 10
E-post [email protected]

Yara International ASA er et ledende kjemiselskap som konverterer energi, naturlige mineraler og nitrogen fra luften til essensielle produkter for b?nder og industrielle kunder. Som verdens st?rste leverand?r av mineralgj?dsel, hjelper vi til med ? skaffe mat til verdens voksende befolkning. V?r industrielle produktportef?lje inkluderer milj?produkter som hindrer luftforurensning. Yaras globale arbeidsstyrke p? 8.000 ansatte representerer betydelig mangfold og talent, og bidrar til Yaras posisjon som den ledende akt?ren innen sin bransje.
www.yara.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1393029]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy