b?rs

JCB velger Michelin Power CL

09-12-2010 09:17 EDB Business Partner ASA Tegningsperioden og omsetningsperioden for tegningretter (EDBASA T) i EDB ErgoGroup ASAs fortrinnsrettsemisjon, avsluttes kl 17.30 () i dag, 9. desember 2010.

Tegningsperioden og omsetningsperioden for tegningretter (EDBASA T) i EDB
ErgoGroup ASAs fortrinnsrettsemisjon, avsluttes kl 17.30 () i dag, 9.
desember 2010.

Tegningsretter som ikke er solgt, eller benyttet til ? tegne nye aksjer, f?r kl
17.30 () i dag, 9. desember 2010, vil bortfalle uten kompensasjon til
innehaveren og derved miste sin verdi.

Innehavere av tegningsretter (enten tildelte eller ervervede) m?, for ? tegne
nye aksjer, sende en korrekt utfylt tegningsblankett per faks til DnB NOR Bank
ASA, Verdipapirservice (faksnr. +47 22 48 28 92) eller SEB Enskilda AS (faksnr.
+47 21 00 89 62).

Tegnere som er norske statsborgere kan ogs? tegne aksjer gjennom VPS’ online
tegningssystem eller ved ? f?lge linken p?www.edbergogroup.com, som vil
videresende tegneren til VPS’ online tegningssystem.

For n?rmere opplysninger henvises det til prospektet datert 23. november 2010.

Investorkontakt i EDB ErgoGroup:
Jon A. Elde (CFO) (Finansdirekt?r)
Tlf: + 47 932 01 690

Presseansvarlig i EDB ErgoGroup:
Geir Remman, SVP Corporate Communications
Tlf: + 47 970 55 017

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy