DK

Jesper Johansen ny Administrerende Direkt?r for Installers A/S

DSB har den 5. maj 2011 givet en status for leverancen af IC4. P? den baggrund er det klart, at der er betydelige tekniske problemer med togene. Der er dermed skabt en grundl?ggende usikkerhed om perspektiverne for anvendelsen af IC4-tog i Danmark.
Der iv?rks?ttes derfor f?lgende initiativer:
1. Der skal hurtigst muligt ske en afklaring af, om det p? baggrund af de tekniske problemer med IC4 er realistisk at tro p?, at togene som hidtil planlagt kan inds?ttes i fjerntogstrafikken til erstatning af IC3-togene.
Der igangs?ttes derfor en vurdering ved eksterne eksperter af IC4-togenes aktuelle tekniske problemer samt mulighederne for at udbedre disse. Vurderingen vil skulle give et klart billede af IC4-projektets aktuelle udfordringer og vil ogs? kunne indg? i DSB?s fortsatte forhandlinger med AnsaldoBreda.

2. Der neds?ttes en hurtigt arbejdende task-force, som skal vurdere alternative materielstrategier for den danske togtrafik i fald IC4-togene ikke som hidtil antaget vil kunne erstatte IC3 i fjerntogstrafikken. Task-forcen skal vurdere forskellige alternative materielstrategier for b?de fjern- og regionaltrafikken og herunder vurdere konsekvenserne i forhold til den service, der kan tilbydes passagererne, samt konsekvenserne i forhold til IC2-leverancen. Det er en foruds?tning, at der sikres robuste og holdbare l?sninger i forhold til regionaltrafikken.

3. DSB beder deres eksterne advokat om at vurdere mulighederne for ? og de ?konomiske konsekvenser ved ? en opsigelse af kontrakten om levering af IC4 og IC2 mellem DSB og AnsaldoBreda.
L?s eksternt review af IC4 og IC2

L?s alternative materielstrategier som konsekvens af IC4

Similar Posts