Offentlig ?konomi

Jobbhjelp for funksjonshemmede idrettsut?vere

If Skadeforsikring skal tilby skreddersydde jobber for funksjonshemmede toppidrettsut?vere. Programmet kommer i stand gjennom et samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen.
Planen ble lagt fram under et seminar i forbindelse med VM i kjelkehockey p? Hamar i dag. If er allerede idrettens forsikringsselskap og samarbeider tett med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.
N? blir samarbeidet tatt et steg lenger ved at If skal tilby jobber til h?yt kompetente ut?vere.- Vi er alltid p? jakt etter skarpe hoder. Hvert ?r ansetter vi mellom 150 og 200 personer i If. For oss ville det v?re perfekt om noen av disse kom fra dette milj?et, sier Ivar Martinsen, konserndirekt?r i If.
Kartlegge
Han f?r st?tte av fagansvarlig Cato Zahl Pedersen fra Olympiatoppen. Den tidligere toppdrettsut?veren skal hjelpe forsikringsselskapet og kartlegge hvilke ut?vere som kan v?re aktuelle for en jobb.
– Funksjonshemmede m?ter en underbevisst usynlig barriere hos folk og man kan fort havne i en offersituasjon. Faktum er at disse ut?verne er ressurspersoner, og det har If tatt inn over seg. Man kan enten behandle oss som ofre og sende oss til NAV, ellers s? kan man stille krav til oss p? lik linje med andre mennesker, sier Cato Zahl Pedersen.
– Det eneste absolutte kravet vi stiller, er at de som skal jobbe hos oss har den rette kompetansen. Men det er jeg overbevist om at vi kommer til ? finne. Hos oss jobber det sykepleiere, ?konomer, advokater, snekkere, r?rleggere og markedsf?rere, for ? nevne noen yrkesgrupper. Jeg ser ingen grunn for at alle disse m? v?re helt funksjonsfriske, sier Ivar Martinsen.
Bare funksjonsfriske
Det jobber i overkant av 1600 personer for If i Norge. De aller fleste er helt funksjonsfriske.
– Siden vi hver dag jobber med sv?rt kompliserte personskader, ser vi ogs? dette som en god mulighet for oss til ? behandle disse sakene enda bedre enn vi gj?r i dag. Folk som for eksempel selv sitter i rullestol kan gi oss nyttige innspill her, mener Martinsen.
M?lrettede jobbannonser
If skal n? gj?re flere ting: Milj?et skal kartlegges og det skal tilrettelegges internt hos selskapet. Samtidig skal de ledige stillingene gj?res spesielt kjent hos de riktige personene.
– Vi skriver jo i v?re jobbannonser i dag at vi ?nsker alle typer s?kere velkomne. Likevel f?r vi stort sett bare de helt funksjonsfriske som s?kere. Da innser vi at vi m? ta v?rt ansvar p? alvor og gj?re dette p? en helt annen m?te, sier Ifs konserndirekt?r.
Et annet punkt som ogs? vil v?re viktig for ut?verne, er at de kan f? tilpasset arbeidstiden sin slik at de f?r tid til trenig og satsning mot store mesterskap.
Et spennende l?ft
Inge Andersen, generalsekret?r i Norges Idrettsforbund, sier dette er et virkelig spennende l?ft for samarbeidet mellom norsk idrett og If.
– Det gleder oss at If som et stort nordisk konsern vil g? denne spennende veien sammen med Norges Idrettsforbund. Sammen vil vi definitivt l?fte anerkjennelsen av de funksjonshemmede i samfunnet, sier Inge Andersen.

Similar Posts