Hel-

Julegavene betales kontant

06-04-2011 13:41 Bank2 ASA

Nordmenn har ubetalte regninger for totalt 34 milliarder kroner og antall betalingsanmerkninger skyter i v?ret. Men en fersk unders?kelse viser at de fleste vil unng? ? l?ne penger til ?rets julehandel.
? Det er sv?rt positivt at s? mange planlegger ? gjennomf?re julehandelen ved bruk av sin l?nnsinntekt. Kj?pepresset er stort i ukene f?r jul og det kan v?re lett ? la seg friste til ? bruke litt mer penger enn man egentlig har r?d til, sier administrerende direkt?r Raimond Pettersen i Bank2.
I unders?kelsen, som er gjennomf?rt av Norfakta for Bank2, svarer 83 % av de spurte at de skal finansiere ?rets julegaveinnkj?p med l?nnsinntekt, 15 % planlegger ? betale julegavene med sparepenger og 2 % svarer at de vil benytte kredittkort for ? betale ?rets julehandel.

34 milliarder ubetalt
Tall fra Soliditet AS viser at antall betalingsanmerkninger har ?kt med 8 % gjennom hele ?ret for privatpersoner og enkeltmannsforetak. Til tross for at noen har f?tt en vanskeligere situasjon h?per Pettersen at flest mulig lykkes med m?lsetningen om ? ikke handle over evne f?r jul.
? De aller fleste vil vel v?re tjent med ? klare ? begrense sin iver i julehandelen, men for de som har en begrenset ?konomi eller i utgangspunktet har vanskelig for ? f? endene til ? m?tes er det viktig ? ha en plan og klare ? holde seg til den. Planlegg kj?pene i forkant. Ha et bevisst forhold til kj?pssituasjoner som oppst?r. P? den m?ten kan man unng? kj?p som man egentlig ikke har r?d til. Flere impulsive kj?p kan bli store pengesummer og mister man kontrollen kan man fort ende opp med regninger som blir vanskelige ? betale n?r jula er over. Vi ser en klar ?kning av kunder som er ute etter en gjeldsordning for refinansiering av gjeld etter jul, sier Pettersen.

Knuser sparegrisen
Selv om de fleste planlegger ? la l?nnsinntekten finansiere ?rets julehandel er det noen som velger ? bruke av sparepengene n?r julegavene skal handles inn. Dette gjelder prim?rt blant eldre og yngre mennesker. Mens bare 9 prosent av de spurte i aldersgruppen 45-59 ?r planlegger ? finansiere julehandelen med sparepenger, svarer 16 prosent av de under 44 ?r og 19 prosent av de spurte over 60 ?r at de vil finne fram sparepengene i f?rjulstiden.
? Vi ser at det er de med lavest inntekt som i st?rst grad kommer til ? la sparepengene finansiere julehandelen. Dette kan tyde p? at mange i denne gruppen tar sparing seri?st, og det er positivt, avslutter Pettersen.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart.
Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner.
Bank2 ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re
banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk
friskmelding av flest mulig bankkunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy