Finans

Julekvelden kommer ikke overraskende p? kjerringa ? Over halvparten av landets kvinner i gang

Med henvisning til l?neavtalen for det sikrete obligasjonsl?net DOF06, rapporterer DOF Net Asset Value (NAV) av de pantsatte aksjene i Norskan:

Per siste balansedato, 30. september 2009, hadde aksjene i Norskan AS som er sikkerhet for obligasjonsl?net DOF06 en beregnet NAV p? NOKm 2 309 (basert p? verdianslag fra skipsmeglere innhentet per 30. september 2009). Dette tilsvarer 237 % av utest?ende l?nebel?p og oppfyller s?ledes l?neavtalens krav om minimum 125 %.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt CFO Hilde Dr?nen, 91 66 10 09

Similar Posts