?konomi

Kapitalforvaltning i europeisk toppklasse

25-01-2014 11:35 Nordea Bank Norge ASA Financial Times publiserte tirsdag 21.1 en artikkel p? sin nyhetsside Ignites Europe hvor Allan Polack, leder av Asset Management ble intervjuet om grunnen til Nordeas vellykkede vekst i det europeiske fondsmarkedet. FT skriver: ?Til tross for selskapets mellomst?rrelse, ansl?s kapitalinngangen til Nordea fra Europa til EUR 7,6 milliarder for de f?rste 11 m?nedene av 2013 ?.

Financial Times publiserte tirsdag 21.1 en artikkel p? sin nyhetsside Ignites Europe hvor Allan Polack, leder av Asset Management ble intervjuet om grunnen til Nordeas vellykkede vekst i det europeiske fondsmarkedet. FT skriver: ?Til tross for selskapets mellomst?rrelse, ansl?s kapitalinngangen til Nordea fra Europa til EUR 7,6 milliarder for de f?rste 11 m?nedene av 2013 ?.

I artikkelen st?r det at nordiske Nordea var den femte mest popul?re fondsforvalteren i Europa i fjor, som f?lge av en strategi utviklet for fire ?r siden med fokus p? noen f?, viktige investorsegmenter.
Nytt fokus etter finansuroen
– Spesielt bestemte Nordea seg for bare ? utvikle produkter som selskapet kunne distribuere til tre viktige kundesegmenter: nordiske person- og private banking-kunder, det internasjonale private banking-markedet og det globale institusjonelle markedet, sa Allan Polack som fortsatte:

– I 2009 gjennomgikk vi situasjonen v?r etter finansuroen i 2008, og i stedet for ? trekke oss tilbake, bestemte vi oss for ? fokusere p? spesifikke omr?der innen produkter og distribusjon, sa Allan Polack til FTs nyhetsside.
– Vi har bare produkter som passer for alle tre segmentene: det er slik vi oppn?r volumene.
Stor kapitalinngang fra S?r-Europa
Nordea har hatt stor kapitalinngang fra S?r-Europa og Tyskland og h?yt salg gjennom globale kapitalforvaltere, rapporterer nyhetssiden som siterer Polack:
– Bankene ?pner opp fondsarkitekturen sin, men fokuserer ogs? p? ? utvikle sterkere relasjoner med utvalgte fondsleverand?rer. Relasjonen handler selvsagt om avkastning, men ogs? om ? ha en n?r relasjon, hvor du forklarer hva du gj?r, informerer l?pende og interagerer med deres r?dgivningsverkt?y.
Nyhetssiden skriver videre at n?r det gjelder produkter, betydde Nordeas strategi etter krisen at selskapet fokuserte p? fastrenteprodukter for ? dra fordel av lave renter; p? totalavkastningsfond og p? globale aksjeprodukter med redusert volatilitet.
Nordeas spredte univers ga kunder
Artikkelen gjengir ogs? en kommentar om Nordea fra Morningstars Europa-analytiker Ali Masarwah:
– Dette er et godt eksempel p? et selskap med et spredt univers. Den tverrnasjonale virksomheten deres vokste veldig raskt.
Nordea har ogs? utviklet sitt filter for aspekter som gjelder milj?, samfunnsansvar og eierstyring, et system for ? analysere b?rekraften i forretningsmodeller, som selskapet sier er grunnleggende for valg av verdipapirer i portef?ljen.
Nordea har rundt 11 millioner kunder, rundt 1.400 salgskontorer og er blant de ti st?rste fullservice bankene i Europa m?lt etter markedsverdi. Nordea-aksjen er notert p? NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og K?benhavn.

A to już wiesz?  VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy