del?rsrapporter

Kapitalutvidelse

I forbindelse med aksjekj?psordning for ansatte har konserndirekt?r Elin Myrmel-Johansen den 24. mars 2010 benyttet seg av tilbudet om ? kj?pe 877 aksjer i Storebrand ASA til en kurs p? 45,61 kroner pr. aksje. Elin Myrmel-Johansen eier 8 491 aksjer i Storebrand ASA etter kj?pet.

Lysaker, 26, mars 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1398116]

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy