Hel-

Kavlikonsernets ?rsregnskap 2010: Nylanseringer og internasjonal vekst ga rekordomsetning

Det norskbaserte n?ringsmiddelkonsernet Kavli passerte i 2010 for f?rste gang to milliarder i ?rsomsetning. Konsernet hadde betydelige resultatforbedringer internasjonalt og flere vellykkede nylanseringer.
Kavlikonsernets omsetning passerte to milliarder kroner i 2010, noe som representerer en underliggende(*) vekst p? over 100 millioner i forhold til ?ret f?r. Av dette kan konsernet skilte med et driftsresultat p? 125 millioner kroner, som er en fremgang p? 25 millioner i forhold til 2009. Hele 40 millioner kroner av overskuddet g?r i ?r direkte til Kavlifondet, som eier.
? Resultatene er et tegn p? at vi har lyktes godt med de offensive grepene vi iverksatte ved inngangen til 2010. Viktigst i denne sammenheng er at vi har klart ? snu utviklingen i Danmark og har hatt en betydelig resultatforbedring i det s?rdeles krevende britiske markedet, sier konsernsjef Erik Volden i Kavlikonsernet.
Konsernet omfatter selskaper i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia som produserer varer til mer enn 20 land. Fremgangen i Danmark er hovedsakelig kommet gjennom kostnadseffektivisering, mens utviklingen i Storbritannia er drevet av en ?kt satsing p? markedsf?ring som har f?rt til ?kte markedsandeler. I tillegg har norske Q-Meieriene hatt suksess med nylanseringene Q SKYR og sjokolademelk. ?kte r?varekostnader p? melk sammenlignet med 2009 har samtidig p?virket resultatet negativt.

? Produktutvikling er ikke bare viktig for en utfordrerbedrift som Q-Meieriene, men for hele konsernet. Vi jobber n? aktivt b?de i Norge og internasjonalt med ? utvikle nye produkter og varianter som er reelt nyskapende, sier Erik Volden.

Smelteost er fortsatt Kavlis kjerneomr?de. I 2010 har konsernet opplevd ?kt konkurranse fra tilst?tende ostekategorier. Men det har v?rt en god utvikling for nylanseringer innen kategorien i 2010. Markedsandelene i de ulike markedene er p? niv? med 2009, bortsett fra i Sverige der det har v?rt en mindre nedgang.

Kavlikonsernet er den eneste store bedriften i Norge som er eid av en allmennyttig stiftelse. Konsernet eies av Kavlifondet, som i snart 50 ?r har delt ut midler til forskning, kultur og humanit?re form?l.
Kavlikonsernets resultat
(MNOK) 2010 2009 % endring
Sum driftsinntekter 2027 1955 + 3,7 %
Driftsresultat 125 100 + 25,0 %
Resultat f?r skatt 111 75 + 48,0 %
(*) sammenlignbare valutakurser
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Konsernsjef Erik Volden, mob: +47 47 60 22 00

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lars Chr   #NOK