DK

Kendt profil siger farvel efter mere end 27 ?r i autobranchen

Tryg Garanti, der er Nordens st?rste garantiforsikringsselskab, viser endnu en gang et godt regnskabsresultat. ?rets resultat for 2010 efter skat og investering udg?r 56,4 mio. DKK (55,5 mio. DKK i 2009). Bruttopr?mieindt?gten udg?r 203,5 mio. DKK, hvilket svarer til en stigning p? 17,2 % i forhold til sidste ?r. Det forsikringstekniske resultat forbedres til 58,4 mio. DKK fra 45,2 mio. DKK sidste ?r.
Mads L?gstrup, der er adm. direkt?r for Tryg Garanti, er godt tilfreds med resultatet:
?Vores kunder inden for bygge- og anl?gsbranchen og den ordreproducerende industri har fortsat v?ret ramt af de ringe ?konomiske konjunkturer, is?r i det danske marked. Vi har gennem hele ?ret fastholdt vores konservative indtegningspolitik, hvilket har v?ret medvirkende til det gode resultat, selvom vores bruttoerstatninger i 2010 er steget markant.
Vi ser indikationer p? en mere positiv ?konomisk konjunkturudvikling, og det giver forventning om mere normale tilstande i markedet og dermed for vores kunder.
I 2010 startede vi for indtegning af kreditforsikring, som er et nyt forretningsomr?de. Produktet tilbydes det danske marked, hvor der er stor interesse for vores nye l?sning.?
Morten Hübbe, Koncernchef for Tryg og bestyrelsesformand for Tryg Garanti, siger:
?Tryg Garanti har i de seneste ?r udvidet med aktiviteter i Norge, Sverige og Finland, og vi har set en meget positiv udvikling i forretningen i disse markeder, hvilket ogs? har bidraget til det gode resultat. Vi forventer, at den positive udvikling vil forts?tte her.?
Tryg Garanti er et 100% ejet datterselskab af Tryg koncernen.
Tryg Garantis regnskab er tilg?ngeligt p? selskabets websites:www.tryggaranti.dk. Resultatet er endvidere indeholdt i Trygs regnskab, som blev offentliggjort den 10. februar 2011 p? www.tryg.com.
For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direkt?r Mads L?gstrup, Tryg Garanti, 44 20 39 30
Tryg Garanti er specialister i garantier og Nordens st?rste garantiforsikringsselskab. Vi er en del af Tryg ? den n?stst?rste forsikringsgruppe i Norden. Tryg er noteret p? OMX Den Nordiske B?rs i K?benhavn. I overensstemmelse med Tryg koncernens brandingstrategi markedsf?rer Tryg Garanti sig under navnet Moderna Garanti i Sverig

Similar Posts