b?rs

Kitron i drift med konsernl?sning fra IFS

Northern Logistic Property ASA - Resultat for tredje kvartal 2010

(Oslo, 10. november 2010) Northern Logistic Property ASA rapporter fortsatt
positiv utvikling i virkelig verdi av investeringseiendommer – opp 34 millioner
kroner i kvartalet. Resultat etter skatt ble 61 millioner kroner, mens
kontantstr?m fra operasjonelle aktiviteter ble 35 millioner f?r endringer i
arbeidskapital. Egenkapital per aksje ?kte til 37,10 kroner. Det ? oppn? en
langsiktig kontrakt og iverksette et nybyggingsprosjekt prioriteres fortsatt
h?yt.

“I l?pet av de siste kvartalene har NLP forbedret sin finansielle fleksibilitet
og operasjonelle kapasitet betydelig. Samtidig har vekst og fremtidstro
returnert til det svenske markedet. Jeg vet at organisasjonen og den nye
administrerende direkt?ren Peter Strand er ivrige etter ? kapitalisere p? den
etablerte portef?ljen og de mulighetene som m?tte komme, og ser frem til f?lge
selskapets utvikling, sier avtroppende administrerende direkt?r Per Gunnar
Rymer.

Hovedpunkter for tredje kvartal:
* Inntekter for tredje kvartal 2010 var 98,8 millioner kroner (106,5 millioner
kroner). Oppgangen p? 7,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor
skyldes i hovedsak salg av fem eiendommer i november 2009, samt negativ
konsumprisindeksjustering av leieprisene for 2010. Bruttoresultatet ble
88.6 millioner kroner (95.5 millioner kroner).

* Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet leiekontrakter med ?rlige
leieinntekter p? 385 millioner kroner, basert p? valutakurser per 30.
september 2010.

* Vedlikehold og andre eiendomsrelaterte kostnader i kvartalet utgjorde 10,0
prosent av inntektene (10,0 prosent).

* Resultat f?r verdiendringer og skatt (EBVAT) var 39,2 millioner kroner (34,1
millioner kroner).

* Virkelig verdi av investeringseiendommer ble justert opp med 34,3 millioner
kroner (31,1 millioner kroner), en videref?ring av trenden med positive
verdiendringer fra de to f?rste kvartalene i 2010. Bruttoverdien av
investeringseiendommene ble vurdert til 5 244 millioner kroner per 30.
september 2010.

* Kontantstr?mmen fra operasjonelle aktiviteter var sterk i kvartalet og endte
f?r endringer i arbeidskapitalen p? 35,4 millioner kroner (35,3 millioner
kroner). Netto kontantstr?m fra operasjonelle aktiviteter var 43,9 millioner
kroner (24,2 millioner kroner), eller 1,30 kroner per aksje (0,90 kroner).

* Kontanter og kontantekvivalenter var 284,4 millioner kroner ved utgangen av
kvartalet, opp fra 267,3 million kroner ved utgangen av andre kvartal.

* Netto gjeld justert for kontanter og kontantekvivalenter var 3 667,5
millioner kroner (3 509,9), tilsvarende 69,9 prosent av
investeringseiendommenes totalverdi, dette til sammenligning med 71,1
prosent ved utgangen av andre kvartal 2010.

* Total egenkapital ved utgangen kvartalet var 1 294,2 millioner kroner og
egenkapitalandelen gikk opp fra 22,1 prosent ved utgangen av andre kvartal
2010 til 23,1 prosent ved utgangen av tredje kvartal.

* Egenkapital per aksje var 37,1 kroner (28,2 kroner) ved utgangen av tredje
kvartal.

Hendelser etter kvartalets utl?p:
* Ut?vd opsjon om to ?rs forlengelse av langsiktig l?n p? opprinnelige 3 265
millioner svenske kroner hos Deutsche Pfandbriefbank AG, forfall i September
2013

* Ny administrerende direkt?r; Peter Strand

Presentasjon p? Felix Konferansesenter 08.00 i dag 10. november 2010

Selskapet holder en presentasjon i dag kl. 08:30 i Felix Konferansesenter, Aker
Brygge, Oslo.

Webcast og telefonkonferanse
Presentasjonen kan ogs? f?lges direkte p? webcast http://p?www.nlpasa.com”>p?www.nlpasa.com

For ? lytte via telefon, vennligst ring inn via en av f?lgende numre og bruk ID
under:

Norway Free Call: 800 19640

International Dial In: +44 (0)20 7806 1950

UK Free Call: 0800 028 1243

USA Free Call: 1888 935 4575

Conference ID is 6745706

For ytterligere informasjon

Vennligst se publisert rapport og presentasjon, eller kontakt:

Per Gunnar Rymer, CEO: +47 907 77 627, email: [email protected]

Merete Myhrstad, fungerende finansdirekt?r og midlertidig administrerende
direkt?r fra 12. november: +47 95 23 88 99, email: [email protected]

Om Northern Logistic Property ASA
Northern Logistic Property ASA er et ledende rendyrket logistikkeiendomsselskap
basert i Nord Europa. Portef?ljen best?r av 19 avanserte logistikkeiendommer
lokalisert i st?rre og regionale byer i Sverige og Danmark, med et totalt
leieareal p? ca. 704 000 kvadratmeter. Se http://ogs?www.nlpasa.com”>ogs?www.nlpasa.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy