del?rsrapporter

KJ?P AV EGENKAPITALBEVIS

AF Gruppen ASA (AFG) kj?pte 12. mars 2010 25.000 egne
aksjer til en gjennomsnittlig kurs p? NOK 38,50.
Etter transaksjonen er AF Gruppens beholdning av egne
aksjer 168.145.

Aksjekj?pets form?l er selskapets aksjeprogram for
ansatte.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven §5-12.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy