Finans

Kj?p av eiendom

Det ble avholdt ekstraordin?r generalforsamling i Ler?y Seafood Group ASA torsdag 26. november 2009 klokken 09.00. Samtlige beslutninger ble vedtatt i henhold til styrets forslag og valgkomiteens innstilling.

Vedlagt f?lger kopi av signert protokoll fra ekstraordin?r generalforsamling i Ler?y Seafood Group ASA 26. november 2009.

Similar Posts