Finans

KLP AksjeNorden blir omgjort til indeksfond

22-09-2014 14:00 KLP KLP Fondsforvaltning har besluttet ? gj?re om aksjefondet KLP AksjeNorden fra et aktivt forvaltet fond til indeksfond. Fondet har v?rt aktivt forvaltet siden 1999.

KLP Fondsforvaltning har besluttet ? gj?re om aksjefondet KLP AksjeNorden fra et aktivt forvaltet fond til indeksfond. Fondet har v?rt aktivt forvaltet siden 1999.
– Vi har erfart at det er vanskelig ? skape meravkastning i det nordiske aksjeuniverset. Derfor har vi besluttet ? legge om fondet KLP AksjeNorden fra et aktivt forvaltet fond til et indeksfond, sier administrerende direkt?r St?le ?ksnes i KLP Fondsforvaltning.
KLP AksjeNorden Indeks har som m?lsetting ? oppn? en avkastning tiln?rmet lik fondets referanseindeks. Fondet forvaltes indeksn?rt og investerer hovedsakelig i det nordiske aksjemarkedet.
– Vi ser p? Norden som et spennende marked med bra spredning i industrielle sektorer. I tillegg er det nordiske aksjemarkedet attraktivt siden det ligger i et stabilt hj?rne av verdens?konomien, sier ?ksnes.
Det ?rlige forvaltningshonoraret til KLP AksjeNorden Indeks er 0,20 prosent. Fondets minsteinnskudd ved f?rste tegning er 3 000 kroner. M?nedlig spareavtale er tilgjengelig fra 500 kroner pr m?ned.
For mer informasjon, kontakt:
St?le ?ksnes, adm.dir KLP Fondsforvaltning
Tlf 90103475 eller e-post: [email protected]

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 442 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy