valutasp?rsm?l

KLP Eiendom kj?per TDC-eiendommen i K?benhavn

KLP Eiendoms danske datterselskap, KLP Ejendomme AS, har kj?pt det 81.000 kvadratmeter store eiendomskomplekset til TDC i K?benhavns Sydhavn, med adresse Teglholmsgate 1-3. Eiendommen kj?pes fra TDC Pensjonskasse og har Danmarks ledende telekomselskap (TDC) som leietaker.
– Vi er meget tilfreds med v?r nye store investering i K?benhavn som passer godt inn i v?r portef?lje av kontor, hotell og kj?pesentereiendommer. Vi investerer b?de i Norge, Sverige og Danmark og har lenge v?rt p? utkikk etter en passende eiendom. Med TDC-eiendommen f?r vi eiendom med h?y kvalitet, god beliggenhet og en langsiktig leietaker som kunne konsolidere oss p? det danske markedet. Vi har med dette gjort en meget attraktiv investering med et stort volum og ikke minst en god leieavtale, sier Gunnar Gj?rtz, administrerende direkt?r i KLP Eiendom i Norge.
Transaksjonen har en kontantverdi p? 1260 millioner danske kroner og en ?rlig leieverdi p? 72 millioner danske kroner. Dette er den hittil st?rste transaksjonen i Danmark i 2011 og markerer et gjennombrudd i det danske markedet, hvor omfanget av eiendomshandler har v?rt begrenset hittil i ?r.
Eiendommen best?r av 17 bygninger, hvorav de eldste ble oppf?rt i 1988 og den siste i 2009. TDC har en leiekontrakt som l?per helt frem til 2030. St?rstedelen av eiendomskomplekset benyttes til administrative form?l, men det er ogs? et betydelig utviklingspotensiale p? eiendommen.
Sydhavnen, som er et av de store byutviklingsomr?dene i K?benhavn, har siden slutten av 1990-tallet v?rt et omr?de med stor aktivitet innenfor moderne kontorbygg til virksomheter, blant annet innenfor telekomindustrien, som for eksempel Nokia, Telenor, Philips, Samsung og TDC.
KLP har v?rt p? det danske eiendomsmarkedet siden 2001, hvor selskapet var f?rst ute med ? investere i et langsiktig utvikllingsprosjekt p? 60.000 kvadratmeter i ?restad City.
Planer for fremtiden
Hos KLP Ejendomme i K?benhavn er det administrerende direkt?r S?ren Risager-Hansen, som er ansvarlig for KLPs portef?lje i Danmark og skal forvalte den nye investeringen.
– En av v?re fordeler er at vi har finansiell styrke og kompetanse til ? g? inn i en investering hvor det er utviklingspotensiale, sier S?ren Risager-Hansen og legger til: – I denne konkrete investeringen er vi ogs? langsiktige og glade for at vi har ervervet en kvalitetseiendom med en stabil og sikker kontantstr?m gjennom leiekontrakten med TDC.
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 288 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Aage Schaanning   #KLP   #Konsernsjef Sverre Thornes   #Ole Jacob Frich