Revisjon

KLP har de mest forn?yde bedriftskundene for andre ?r p? rad

09-11-2012 10:48 KLP - Vi takker alle v?re bedriftskunder for de gode tilbakemeldingene. Det er fantastisk moro ? se at bedriftskundene v?re er s? godt forn?yd, sier Elin Evjen Hagen, direkt?r for Offentlig/Bedrift i KLP Skadeforsikring. Bedriftskundene gir KLP h?yest score p? kundetilfredshet, forventninger, lojalitet, merkevare/image, opplevd servicekvalitet, opplevd produkt/tjenestekvalitet og verdi for pengene.

– Vi takker alle v?re bedriftskunder for de gode tilbakemeldingene. Det er fantastisk moro ? se at bedriftskundene v?re er s? godt forn?yd, sier Elin Evjen Hagen, direkt?r for Offentlig/Bedrift i KLP Skadeforsikring.

KLP kan ogs? i ?r vise til best kundetilfredshet, og scorer jevnt over h?yere enn konkurrentene p? alle parametrene i ?rets EPSI-unders?kelse.
Bedriftskundene gir KLP h?yest score p? kundetilfredshet, forventninger, lojalitet, merkevare/image, opplevd servicekvalitet, opplevd produkt/tjenestekvalitet og verdi for pengene.
– Dette gir inspirasjon til ? gj?re en enda bedre jobb for kundene v?re i dagene som kommer, sier Hagen.
God prosess etter skade
I ?rets EPSI-unders?kelse er bedriftene som har v?rt gjennom et skadeoppgj?r, mindre tilfreds enn bedrifter som ikke har hatt skader. Men KLP skiller seg positivt ut ogs? her:
For det f?rste er det KLPs kunder som er mest forn?yde med skadebehandlingen. For det andre er KLP-kunder som har hatt en skade, like forn?yde som KLP-kunder som ikke har hatt skade.
EPSI-Norge offentliggjorde mandag 5. november rapporten fra kundetilfredshetsunders?kelsen for den norske skadeforsikringsbransjen.

Kontaktperson: Elin Evjen Hagen, direkt?r for Offentlig/Bedrift i KLP Skadeforsikring, tlf. 995 36 346

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 313 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy