Revisjon

KLP inn i Tussa Kraft AS

26-11-2012 12:06 KLP KLP ynskjer ? g? inn med eigenkapital i Tussa Kraft AS. Avtalen vil ha ein verdi p? n?r 305 millionar kroner, dersom eigarane gir si tilslutning. P? aksjon?rm?te i ?rsta i dag vart planane lagt fram for eigarane.

KLP ynskjer ? g? inn med eigenkapital i Tussa Kraft AS. Avtalen vil ha ein verdi p? n?r 305 millionar kroner, dersom eigarane gir si tilslutning. P? aksjon?rm?te i ?rsta i dag vart planane lagt fram for eigarane.
Styret i Tussa har ?nska ein ny partnar for ? styrke eigenkapitalen og fundamentet for vidare utvikling av konsernet. For ? avklare eigarane si haldning til dette initiativet vart det halde aksjon?rm?te i dag. KLP var invitert til ? vera med p? m?tet der planane vart lagt fram.
KLP ynskjer ? erverve ein eigarandel p? 12,8 prosent i Tussa. I tillegg blir det planlagt ein emisjon p? 2,2 prosent. Den samla eigarandelen vil d? koma opp i 15 prosent, som er den avgrensinga Lov om forsikringsvirksomhet set for eigarengasjement.
– Det er sv?rt viktig for oss at det er eit breitt ?nske blant eigarane om at vi skal g? inn p? eigarsida i kraftselskap. Vi er sv?rt glad for at eigarane i Tussa Kraft AS har gitt eit klart signal om at dei ynskjer at vi skal g? inn p? eigarsida i selskapet. Det gir eit grunnlag for ? g? vidare med denne investeringa, seier konserndirekt?r for ?konomi og finans i KLP, Aage E. Schaanning.
Kraftn?ringa kan vise til stabil og god avkasting og har eit langsiktig perspektiv. Dette passar godt med forvaltinga av KLP sitt pensjonsfond. KLP har i ei ?rrekkje gitt l?n til norske energiselskap, og har betydeleg finansiell eksponering mot denne sektoren.
KLP kjenner kraftn?ringa godt, og har eit langvarig og n?rt kundeforhold til mange av energiselskapa og eigarkommunane deira. KLP har derfor i lengre tid vore opne for ? g? inn med eigenkapital i kraftn?ringa.
– Vi ser p? Tussa Kraft som eit sterkt og godt drive selskap med stort potensial. Vi ser fram til ? ta del i den vidare utviklinga av selskapet, seier Schaanning.
For meir informasjon kontakt:
Konserndirekt?r ?konomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12 (bildet)
Direkt?r Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirekt?r Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 324 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy