?konomi

KLP inn p? eiersiden i Ringeriks-Kraft

KLP erverver 15 prosent av aksjene i Ringeriks-Kraft AS av Ringerike kommune. Avtalen har en verdi p? om lag 135 millioner kroner.
Ringeriks-Krafts styre og eiere har ?nsket en ny partner for ? styrke fundamentet for videreutviklingen av konsernet. Saken ble behandlet i formannskapet i Hole kommune 12. mars og i formannskapet i Ringerike kommune 14. mars. Videre ble saken behandlet av kommunestyrene i Hole og Ringerike kommuner henholdsvis 24. og 27. mars.
KLP ?nsker ? erverve en eierandel p? 15 prosent i Ringeriks-Kraft av Ringerike kommune. Dette er den begrensningen som myndighetene har satt for et slikt eierengasjement for et norsk livselskap.
– Det er viktig for oss at Ringerike og Hole kommuner har gitt et klart signal om at de ?nsker at KLP skal engasjere seg p? eiersiden i selskapet. Den positive responsen vi har f?tt blant Ringeriks-Krafts eiere gir et godt grunnlag for videre samarbeid, sier KLPs finansdirekt?r Aage Schaanning.
Den norske kraftbransjen kan vise til stabil og god avkastning og har et langsiktig perspektiv. Dette passer godt med forvaltning av KLPs pensjonsfond. KLP har i en ?rrekke investert i veldrevne norske vannkraftselskaper og har i dag en betydelig eksponering i form av direkte utl?n og obligasjoner til sektoren. I tillegg har KLP eierinteresser i Tussa Kraft og Tr?nderEnergi Nett.
KLP kjenner norsk kraftbransje godt, og har et langvarig og n?rt kundeforhold til mange av selskapene og eierkommunene.
– Vi ser i Ringeriks-Kraft et sterkt og b?rekraftig selskap som har dokumentert god og sikker inntjening for sine eiere gjennom mange ?r. Vi har stor tro p? at selskapet ogs? i fortsettelsen vil v?re l?nnsomt og derved bidra til god avkastning for sine eiere, sier Schaanning.
Kontaktpersoner:
Aage Schaanning, finansdirekt?r KLP, tlf. 905 24 312
Harald Koch-Hagen, direkt?r strategisk aktivaallokering KLP, tlf. 975 99 987
Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirekt?r KLP, tlf. 909 15 523

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 375 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy