b?rs

KLPs indeksfond stadig mer popul?re

Prisene opp 1,8 prosent i

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene p? omsatte borettslagsleiligheter gikk opp med 1,8 prosent i desember, og med 10,1 prosent i 2010.
Prisene p? borettslagsleiligheter er 10,1 prosent h?yere i desember 2010 sammenlignet med samme tidspunkt for ett ?r siden. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i desember 2010 p? 22 852 kroner, mens det tilsvarende tallet i desember 2010 var 20 753 kroner.
– Samlet prisoppgang p? over 10 prosent i 2010 er sv?rt positivt, og h?yere enn de fleste ville trodd. I l?pet av hele 2010 hadde vi kun to m?neder med negativ prisutvikling, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Siden forrige m?ned har prisene steget med 1,8 prosent. I november 2010 var gjennomsnittlig kvadratmeterpris p? borettslagsleiligheter 22 450 kroner.
– Prisutviklingen i 2010 sammenholdt med fortsatt lav rente og god kj?pekraft lover godt for ?ret som kommer, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Flere budgivere per bolig
Sammenlignet med forrige m?ned steg antall budgivere per bolig denne m?neden. I desember er det i snitt 2,3 budgiver per borettslagsbolig, en oppgang p? 0,4 bud fra november. Antall bud per bolig er 3,4. Dette er en nedgang p? 1,1 budgivere siden forrige m?ned.
Gjennomsnittlig antall omsetningsdager er 40 dager i desember. Dette er 5 dager mindre enn i forrige m?ned og 18 dager mindre enn tilsvarende m?ned i fjor.
– Flere budgivere per bolig viser at interessen for boligene ?ker. Boligene omsettes dessuten raskere enn i forrige m?ned, sier administrerende direkt?r Stein Drogseth i GARANTI Eiendomsmegling.
Om GARANTI Eiendomsmegling
GARANTI Eiendomsmegling er boligbyggelagenes eiendomsmeglerkjede og best?r i dag av 35 boligbyggelag som forvalter over 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de ?vrige er ulike former for sm?husl?sninger.
Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og st?rrelsen p? omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 900 borettslagsboligene som blir omsatt pr m?ned. Dette bidrar til ? styrke kvaliteten p? Garantis prisstatistikk, som er den mest omfattende m?nedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Perduco AS.
Se ogs?: www.garanti.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy