Hel-

KOM – MELDEPLIKTIG HANDEL

a8

Frode Hammer, prim?rinnsider i Komplett ASA, har den 9. mars 2011 kj?pt 1 000
aksjer i Komplett til kurs kr. 58,00. Etter kj?pet har Frode Hammer en
beholdning p? 1 000 aksjer i Komplett ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy