b?rs

Kommentar fra skattedirekt?r Svein Kristensen til Riksrevisjonens rapport om kontroll med grunnlagsdata og selvangivelser

Kommentar fra skattedirekt?r Svein Kristensen til Riksrevisjonens rapport om kontroll med grunnlagsdata og selvangivelser
og omorganiseringen fra 2008 skal bidra til at det blir st?rre likhet i h?ndhevingen av reglene. Vi legger vekt p? god intern kommunikasjon A to

og omorganiseringen fra 2008 skal bidra til at det blir st?rre likhet i h?ndhevingen av reglene. Vi legger vekt p? god intern kommunikasjon

A to już wiesz?  ENDELIG RESULTAT FOR REPARASJONSEMISJON

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy