Offentlig ?konomi

Kommunesamarbeid velger SendRegning som aksesspunkt

Kommunesamarbeidet i Hardanger, Haugalandet og Sunnhordland har inng?tt avtale med SendRegning om levering av aksesspunkt/meldingssentral. Avtalen sikrer at kommunene kan sende og motta fakturaer i standardformatet EHF (Elektronisk Handelsformat). S? langt er dette den st?rste sammenslutningen av kommuner som inng?r en slik avtale for ? tilpasse seg de nye kravene til elektronisk fakturering.
Nye fakturakrav
Fra 1. juli 2012 skal alle fakturaer til offentlige virksomheter sendes i EHF-formatet. Staten etablerer n? en ny, digital infrastruktur for forsendelse av EHF-fakturaer og andre forretningsdokumenter. Alle offentlige etater, b?de statlige og kommunale, m? knytte seg til infrastrukturen gjennom et aksesspunkt for ? kunne sende og motta fakturaer elektronisk.
Enkelt og rimelig
SendRegning leverte det ?konomisk mest fordelaktige tilbudet i konkurranse med sju kvalifiserte tilbydere av aksesspunkt. Avtalen inkluderer all n?dvendig programvare og enkel tilkobling til infrastrukturen, automatisk st?tte for EHF-formatet og kostnadsfri leverand?raktivering. Tilkoblingen krever ingen integrasjonsprosjekter og gir kommunene lave, forutsigbare kostnader. L?sningen koster kr. 3000 i etablering pluss en ?rlig avgift p? kr. 9100.
Store innsparinger
Kommunesamarbeidet mottar til sammen n?rmere 200 000 fakturaer i ?ret, og regner med ? spare inntil 30 ?rsverk p? ? slippe papirfakturaer. Totalt vil overgangen til elektronisk fakturering redusere kostnadene for norske kommuner med over 1,4 milliarder kroner, if?lge en samfunns?konomisk analyse Metier har utf?rt for Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
Leverand?r til staten
H?sten 2011 valgte staten ved Difi SendRegning som leverand?r av programvaren som er en av n?kkelkomponentene i den nye infrastrukturen. Programvaren vil bli brukt av alle virksomheter som f?r status som aksesspunkt, dvs. akt?rer som tar imot og videresender dokumenter p? en standardisert m?te til riktig mottaker. Alle som bruker SendRegning til fakturering, er automatisk tilknyttet den digitale infrastrukturen, med automatisk st?tte for EHF-formatet.
Om SendRegning
SendRegning er ledende i Norge p? nettbaserte faktureringstjenester, med flere enn 32 000 brukere over hele landet. Selskapet var den f?rste tilbyderen av webfakturaer som oppfylte de nye statlige kravene til utforming og forsendelse av elektroniske fakturaer. SendRegning har AAA kredittverdighet og tilfredsstiller alle krav til offentlige anskaffelser.
For mer informasjon, kontakt: Daglig leder Steinar Cook p? mobil 906 657 93

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Acta Finans   #Acta Holding   #Acta Markets   #Finanshuset Acta