Finans

Komplett med 450 MNOK i omsetning i desember 2009

I desember var direktesalget 286,5 MNOK (-2 %), mot 293,3 MNOK for samme m?ned i
2008.

Komplett konsernet omsatte for 449,8 MNOK (-2 %) i desember 2009 sammenlignet
med 459,5 MNOK i samme m?ned i 2008. Videref?rt virksomhet viste en
omsetningsnedgang p? 1 %.

Selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal 2009 vil legges frem 4. februar
2010 kl. 17.30 i Vika Atrium. Presentasjonen kan ogs? f?lges via webcast
http://p?www.komplett.com”>p?www.komplett.comhttp://<http://www.komplett.com/>”><http://www.komplett.com/>

Selskapets omsetningsrapport for januar 2010 vil legges frem torsdag 4. februar
2010 f?r b?rs.

Sp?rsm?l kan rettes til CFO Cay Bakkehaug Tel: +47 91 39 33 92 eller
[email protected]

Komplett ASA – tlf. 33 45 42 00 – fax 33 45 42 01 – http://www.komplett.com”>www.komplett.comhttp://<http://www.komplett.com/>”><http://www.komplett.com/>

Similar Posts