Finans

Komplett ?kte direktesalget med 3 % i november 2009

Rygge-Vaaler Sparebank vil legge frem regnskapstall i
henhold til f?lgende plan i 2010:

12. februar 2010 Forel?pig ?rsregnskap 2009
11. mars 2010 Forstanderskapsm?te
29. april 2010 Resultat 1. kvartal 2010
11. august 2010 Resultat 2. kvartal 2010
28. oktober 2010 Resultat 3. kvartal 2010

Moss, 3. desember 2009

Source: Millistream

Similar Posts