del?rsrapporter

Komplett omsatte for MNOK 291 i mars 2010

Green Reefers ASA har avholdt generalforsamling 8. april 2010 kl 1500, og alle vedtak ble fattet i
henhold til innkallingen.

Selskapets styre best?r av Kristian Eidesvik, Aage Thoen, Birthe C. J?rgensen,
Eivind Eidesvik, Anne-Sofie Utne og Karl-Magnus Tobiassen (ansatterepresentant).

Protokoll er vedlagt p? www.newsweb.no

Source: Millistream

Similar Posts